Is er aangepast onderwijs voor kinderen met autisme in het buitengewoon onderwijs?

Sinds het schooljaar 2015-2016 kunnen leerlingen met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid (IQ > 70) naar het nieuwe type 9 in het buitengewoon onderwijs. Voordien zaten leerlingen verspreid over andere onderwijstypes. Met het nieuwe type wou men tegemoet komen aan de nood aan bijzondere omkadering voor leerlingen met autisme, een type dat voldoet aan de juiste kwaliteitseisen.

Het is niet omdat je kind de diagnose autismespectrumstoornis heeft dat het automatisch georiënteerd wordt naar het type 9. Meer lezen: Moeten alle kinderen met autisme met de invoering van het nieuwe type 9 dit type onderwijs volgen?

Kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking kunnen terecht in het type 2.

Hoe een school zich organiseert binnen het type 9 onderwijs kan verschillen. Type 9 wil daarom niet zeggen dat er bijvoorbeeld een autiklas is, het kan zijn dat men een geïntegreerde werking aanbiedt of dat men het accent legt op het ondersteunen van gewone scholen. Je vindt doorgaans informatie over het aanbod op de websites van de scholen. Neem ook contact op met de school als je meer wilt weten over het aanbod voor leerlingen met autisme.

Wil je weten welke scholen een erkenning voor type 9 kregen: