Geïntegreerde autiwerking

Wat is het?

De diagnose autisme betekent niet dat een leerling in het buitengewoon onderwijs altijd les in een autiklas volgt. Met de geïntegreerde autiwerking of kortweg ‘autiwerking’ streeft men naar een autismevriendelijke aanpak en omgeving voor leerlingen met autisme. Met de specifieke ondersteuning kan een leerling met autisme les volgen in een klas met leerlingen zonder autisme. Dit verruimt de keuzemogelijkheden voor de leerlingen met autisme binnen het buitengewoon onderwijs.

Binnen het schoolteam is er mogelijk een gespecialiseerd autiteam. Leerkrachten en ouders kunnen bij hen terecht met vragen. Kinderen met autisme krijgen extra ondersteuning in en rond het klasgebeuren. De ondersteuning kan bestaan uit:

  • visuele hulpmiddelen aanreiken zoals een dagschema, stappenplan, …
  • extra begeleiding tijdens spel of vrije momenten
  • extra aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en communicatie

Er wordt individueel bekeken wat de noden zijn op vlak van onderwijsondersteuning.

Voor wie?

Voor leerlingen met autisme met een verslag voor het buitengewoon onderwijs afgeleverd door het CLB. Vele scholen vragen een verslag van de formele diagnose.

Hoe aanmelden?

Een aanmelding kan telefonisch via de sociale, pedagogische of administratieve dienst van de school. Vraag een afspraak voor een vrijblijvend bezoek.

Ministerie van Onderwijs en Vorming

Alle contactgegevens van de buitengewone basisscholen en van de buitengewone secundaire scholen kan je vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Iedere school heeft een fiche met de contactgegevens en een link naar hun website met heel wat nuttige informatie.