Autiklas

Wat is het?

Een autiklas of autismeklas ziet er niet alleen anders uit dan een gewone klas, ook de ondersteuning is specifiek en op maat van de leerling met autisme. Alles is zo ingericht en aangepast zodat de leerling er zich in de eerste plaats goed en veilig voelt. Enkele kenmerken op een rijtje:

  • kleine klasgroep met enkel leerlingen met autisme
  • individueel leertraject
  • aandacht voor duidelijke en aangepaste (alternatieve) communicatie
  • verduidelijken van tijd en activiteiten met visuele hulpmiddelen en stappenplannen
  • aanpassingen aan de ruimte: bepaalde plek voorbehouden voor specifieke activiteit(en), eigen prikkelarme werkplek, …
  • regels en afspraken worden gevisualiseerd

Voor wie?

Voor leerlingen met autisme met een verslag voor het buitengewoon onderwijs afgeleverd door het CLB. Vele scholen vragen een verslag van de formele diagnose.

Er wordt steeds individueel bekeken wat de noden zijn op vlak van onderwijsondersteuning. Een diagnose autisme opent dus niet automatisch de deur van de autiklas.

Autiklassen zijn er voor kinderen met autisme met een verstandelijke beperking en voor kinderen met een (rand)normale begaafdheid.

Hoe aanmelden?

Een aanmelding kan telefonisch via de sociale, pedagogische of administratieve dienst van de school. Vraag een afspraak voor een vrijblijvend bezoek. De aanvraag zal intern besproken en geëvalueerd worden. Indien jouw aanvraag positief geëvalueerd wordt, is het best mogelijk dat je kind op een wachtlijst komt te staan. Tijdig zoeken en aanmelden is dus de boodschap.

Onderwijskiezer.be

Schoolzoeker Buitengewoon basisonderwijs: klik hier

Scholenzoeker Buitengewoon secudair Onderwijs: klik hier