Buitengewoon onderwijs type 9 voor kinderen met autisme

Buitengewoon onderwijs type 9 is uitsluitend voor leerlingen met de diagnose autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben. Centraal in de werking zijn voorspelbaarheid, duidelijkheid en een gevoel van veiligheid. Zowel voor de omgeving als voor de manier van lesgeven zijn dat de aandachtspunten.

Leerling met autisme aan het werk in een klas van buitengewoon

Welke extra ondersteuning krijgen kinderen met autisme in type 9?

In het buitengewoon onderwijs type 9 is er extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Sociale vaardigheden worden aangeleerd en sociale situaties worden verhelderd door er extra aandacht aan te geven met eventueel sociale stappenplannen.

Daarnaast is er extra aandacht voor de zelfredzaamheid, communicatie, werkhouding en vrijetijdsvaardigheden.

Concreet kan de extra ondersteuning voor kinderen met autisme bestaan uit:

  • visuele hulpmiddelen aanreiken zoals een dagschema of stappenplannen, een time-timer
  • extra begeleiding tijdens de vrije momenten
  • rustruimte of snoezelruimte bij overprikkeling of stress-situaties
  • kleine klasgroepen
  • kleine niveaugroepen voor bepaalde vakken
  • individuele werkhoeken

In de school zijn naast de leerkrachten ook andere beroepskrachten betrokken bij de zorg en ondersteuning van de leerlingen. Leerkrachten, orthopedagogen, ergotherapeuten, logopedisten en kinesitherapeuten werken nauw samen. De samenstelling van het team verschilt van school tot school.

Waar vind je een type 9 school voor je kind met autisme?

Buitengewoon onderwijs type 9 vind je in kleuter- en lagere buitengewone scholen en in secundaire buitengewone scholen. In sommige scholen worden meerdere types onderwijs aangeboden en andere scholen zijn exclusief voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. Uitzonderlijk vind je ook een afdeling type 9 in een reguliere secundaire school. Leerlingen met autisme krijgen dan doorgaans les in kleine groepen, maar sommige vakken volgen ze samen met leerlingen van het gewone secundair onderwijs. Voor de leerlingen met autisme is er extra ondersteuning en zijn er faciliteiten zoals bijvoorbeeld een stille ruimte.

Ben je op zoek naar een school die het type 9 onderwijs aanbiedt? Ga langs bij het CLB voor informatie of vind een school via de website Onderwijskiezer.be.