(T)huisonderwijs voor kinderen met autisme

Heeft je kind autisme en overweeg je je kind thuisonderwijs of een andere vorm van huisonderwijs te geven? We zetten alle belangrijke info over het systeem, de voorwaarden en de voor- en nadelen op een rij.

Wat is (t)huisonderwijs?

In België is er leerplicht maar geen schoolplicht voor alle kinderen van 5 tot 18 jaar. Je kind moet dus wel leren, maar dit hoeft dus niet noodzakelijk in een school. Als je je kind met autisme (t)huisonderwijs wil geven, kan dat dus zeker.

Er zijn 2 vormen van huisonderwijs:

 • Individueel huisonderwijs: een kind krijgt dan thuis les van een ouder of van een privéleraar. Dit wordt vaak thuisonderwijs genoemd.
 • Collectief huisonderwijs: een kind volgt les samen met andere kinderen in een privéschool. Deze scholen zijn niet door de Vlaamse overheid erkend. Ook kunnen meerdere ouders samen huisonderwijs voor hun kinderen organiseren.
Jong meisje met autisme krijgt thuisonderwijs van mama.

Wat zijn de voorwaarden verbonden aan (t)huisonderwijs?

De voorwaarden voor (t)huisonderwijs voor kinderen met autisme zijn dezelfde als voor alle andere kinderen:

 • Je moet ten laatste voor de derde dag van het schooljaar aanmelden bij het Agentschap voor onderwijsdiensten.
 • Lesgevers moeten geen specifieke diploma’s voorleggen. Er zijn geen verplichte vakken of leerplannen voor (t)huisonderwijs. Maar om een diploma te behalen is het aan te raden dat lesgevers zich op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen baseren.
 • Een kind dat (t)huisonderwijs volgt, moet op bepaalde tijdstippen examens afleggen.
 • Je kind moet naar de systematische medische onderzoeken van het CLB gaan.

De onderwijsinspectie controleert of het (t)huisonderwijs voldoet aan de minimumeisen. Ze controleren vooral of het (t)huisonderwijs leidt tot meer kennis en vaardigheden.

Wanneer denken ouders aan (t)huisonderwijs?

Ouders van kinderen met autisme overwegen (t)huisonderwijs soms omwille van de nood aan aangepaste ondersteuning voor hun kind. Andere redenen kunnen zijn:

 • Het werktempo in de klas is te hoog of te laag.
 • Het kind voelt zich helemaal niet goed op school en ervaart veel spanning en stress.
 • Het kind wordt gepest op school.
 • Busrit naar de school voor buitengewoon onderwijs duurt veel te lang.
 • De gepaste school is te ver van huis en internaat is geen optie.
 • Ouders vinden zich niet in visie en aanpak van de scholen.
 • Het kind is schoolmoe.
 • Ouders willen een breder en/of ander aanbod geven dan op school.
 • Het kind heeft nood aan specifieke ondersteuning (omwille van autisme, leerstoornissen of psychische problemen).

Wat zijn mogelijke voordelen en nadelen van thuisonderwijs?

Specifiek onderzoek naar voor- en nadelen van thuisonderwijs voor kinderen met autisme is er niet. Uit een navraag door het ministerie van onderwijs aan ouders die thuisonderwijs aan hun kinderen geven, kwam wel de volgende algemene feedback van ouders:

Voordelen:

 • Studeren volgens het eigen tempo.
 • Meer aandacht voor sterke en zwakke punten van hun kind.
 • Meer aanpassingen mogelijk volgens de noden van hun kind.
 • Meer tijd voor sport- en muziekonderwijs.
 • Betere motivatie, ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
 • Minder stress en geen schooldruk.
 • Geen last van pesten.

Nadelen:

 • Gebrek aan contact met leeftijdsgenoten.
 • Grote inzet en discipline nodig.
 • Grote tijdsinvestering.
 • Kosten die ermee gepaard gaan. 

Interessante links