Zorgcontinuüm in het onderwijs

Wat is het?

Het zorgcontinuüm is een reeks stappen in de organisatie van onderwijs. Het beschrijft hoe scholen kunnen zorgen voor kwaliteitsonderwijs op maat van alle leerlingen. Het is de taak van iedere school om een zorgcontinuüm uit te bouwen dat bestaat uit deze fasen:

  • Fase 0: Brede basiszorg: de school stimuleert zoveel mogelijk de ontwikkeling van alle leerlingen door hen een krachtige leeromgeving te bieden, hen systematisch op te volgen en door actief te werken aan het verminderen van risicofactoren en het versterken van beschermende factoren.
  • Fase 1: Verhoogde zorg: extra maatregelen die ervoor zorgen dat de leerlingen het gemeenschappelijk curriculum kunnen blijven volgen. Voorbeelden van maatregelen zijn remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren.
  • Fase 2: Uitbreiding van zorg: indien de extra maatregelen onvoldoende zijn, wordt het CLB betrokken om in samenspraak te onderzoeken welke ondersteuning van buitenaf nodig is om de leerling en andere betrokkenen te ondersteunen. Dit wordt het handelingsgericht diagnostisch traject genoemd. Het CLB kan na het onderzoek eventueel een verslag opstellen waarin het de uitbreiding van de zorg motiveert. De school kan vervolgens leersteun vanuit een leersteuncentrum inschakelen.

Als na het doorlopen van fases 0 tot en met fase 2 blijkt dat het volgen van het gemeenschappelijke curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is dan kan het CLB een IAC-verslag of een OV4-verslag opstellen.

  • Fase 3:
    • Individueel aangepast curriculum (IAC): met dit verslag kan een leerling een IAC volgen in het gewoon onderwijs of zich inschrijven in het buitengewoon onderwijs. De keuze ligt bij de ouders, maar ook van de mogelijkheden van de gewone school om redelijke aanpassingen in te zetten. Een school kan leersteun van een leersteuncentrum inschakelen. IAC wil zeggen dat leerdoelen op maat van de leerling worden opgesteld. Leerlingen die een IAC volgen komen niet in aanmerking voor een getuigschrift basisonderwijs. In het secundair onderwijs starten ze in de B-stroom van het gewone Secundair Onderwijs of in het Buitengewoon Secundair Onderwijs.
    • OV4 verslag: met dit verslag kan een leerling met intensieve ondersteuningsnood het gemeenschappelijk curriculum volgen in het buitengewoon onderwijs OV4 of in een school voor gewoon secundair onderwijs. 
Zorgcontinuüm binnen het leersteunmodel