Kan een vrijwilliger mij helpen?

Niet alleen beroepskrachten kunnen je kind met autisme en het gezin ondersteunen. Ook mensen die niet gevormd of gespecialiseerd zijn in autisme kunnen dit. Denk hierbij aan je vrienden, familie, buren, kennissen, een student, een gepensioneerde, ... Door anderen te betrekken bij de ondersteuning van je kind, creëer je bovendien een sociaal netwerk rond je kind.

Het kan geruststellen en opluchten te weten dat je er niet alleen voorstaat. Een vrijwilliger kan heel veel verschillende zaken doen:

 • je helpen om op adem te komen door:
  • het verlichten van je dagelijkse taken (de strijk doen, zorgen voor de administratie, de tuin onderhouden, boodschappen doen, maaltijd bereiden,…)
  • toezicht of opvang van je kind of kinderen
  • helpen bij het huiswerk van je kind(eren)
  • je kind(eren) naar school of vrijetijdsactiviteit brengen of afhalen
 • je kind begeleiden tijdens een vrijetijdsactiviteit
 • je helpen bij het zoeken van een plaats waar je kind zich kan toeleggen op zijn interesses of iemand zoeken die de interesses met je kind deelt
 • je tijdens of na een moeilijke overleg ondersteunen
 • de ontwikkeling van je kind stimuleren door:
  • te spelen met je kind
  • te praten met je kind
  • je kind te ondersteunen tijdens dagelijkse activiteiten (zich aankleden, eten, huiswerk maken,…)
  • je kind te begeleiden tijdens een boodschap of het nemen van het openbaar vervoer

De ondersteuning kan informeel georganiseerd zijn: iemand van je familie of kennissenkring die je van tijd tot tijd een handje helpt. Je kan ook door iemand met het ‘statuut vrijwilliger’ ondersteund worden. Er worden dan afspraken gemaakt en vastgelegd in een vrijwilligerscontract. Dit kan je niet als particulier regelen maar wordt steeds via een organisatie (een vzw, een feitelijke vereniging, een vereniging van openbaar nut of een openbare organisatie) georganiseerd.

Vergeet niet

Wanneer iemand het gezin of een persoon met autisme op een informele manier (zonder gebonden te zijn aan een vereniging en dus zonder vrijwilligersovereenkomst) hulp biedt, is het aanbevolen dat deze persoon en het gezin gedekt zijn door een familiale verzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid).

Als je niemand kunt vinden die voor je kind kan zorgen zodat jij wat op adem kan komen, kijk of je kind aan vrijetijdsactiviteiten kan deelnemen. Lees meer: Vrijetijdsbesteding