Hoe een behandeling, therapie kiezen? Wie kan me advies geven?

Voor het kiezen van een behandeling of therapie zijn er een aantal zaken die richting kunnen geven:

  • Leeftijd: een jong kind zal andere noden hebben vergeleken met een adolescent of een volwassen persoon.
  • Taal: gebruik van taal of juist niet of nauwelijks praten, zal doorslaggevend zijn voor de keuze van bepaalde methoden en strategieën in de begeleiding.
  • Competentieprofiel: mogelijkheden en beperkingen.
  • Gedragsproblemen: eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, driftbuien, … kunnen reden zijn om op zoek te gaan naar ondersteuning.
  • Behoefte van de persoon met autisme en het netwerk: welke ondersteuning heeft men nodig om de kwaliteit van leven te bekomen die men zou willen.

Enkele ‘rode vlaggen’ die aanwijzingen zijn om een behandeling of therapie te wantrouwen:

  • De behandeling of therapie maakt een belofte om het autisme te genezen of andere spectaculaire effecten.
  • Zeer hoge kostprijs van de behandeling of de kostprijs is niet in verhouding met wat men te bieden heeft.
  • Gemis aan transparantie vooraf en tijdens de behandeling of therapie over wat ze gaan doen, hoe vaak, op welke manier en hoe lang de behandeling zal duren.
  • Als men weigert om samen te werken met andere beroepskrachten of men je vraagt om lopende behandelingen stop te zetten.

Heb je vragen over een voorgestelde behandeling of ben je op zoek naar professionele ondersteuning? Blijf niet zitten met je vragen en contacteer een beroepskracht of ervaringsdeskundige via een oudervereniging.

Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen

Binnen het coördinatieprogramma van een RCA kan je advies krijgen over behandelingen en therapievormen.

CLB

Maak een afspraak met een CLB-medewerker van de school van jouw kind.

Arts

Een (kinder)arts kan je algemeen advies geven of je doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde dienst.

Raadpleeg steeds je arts alvorens te starten met bepaalde diëten of vitaminepreparaten. Ga er niet van uit dat deze behandelingen onschuldig zijn!

Vlaamse Vereniging Autisme

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) behartigt als ouder- en familievereniging de belangen van mensen met autisme en hun onmiddellijke omgeving. Ontdek in de fiche de brede waaier aan initiatieven en hoe je hen kan bereiken.

Vergeet niet

Je kunt autisme niet genezen maar alle personen met autisme hebben de mogelijkheid om te evolueren.

Als je op zoek gaat naar professionele ondersteuning bekijk dan wat de impact daarvan kan zijn op jou en het gezin: is het aantal uren per week dat je eraan besteedt te combineren met je werk en andere dagelijkse bezigheden (zorg voor broer of zus, huishouden, zelf tot rust komen, …)?

Vraag advies aan een oudervereniging of een referentiecentrum Autismespectrumstoornissen als je vragen hebt over professionele ondersteuning.

Regelmatig zijn er methoden in de mode en zijn deze op het internet te vinden. Vraag advies aan een beroepskracht of een ouderverenging. Je kan met je vragen ook bellen naar de Autismetelefoon 078/152 252

Wordt je kind door een beroepskracht begeleid? Vraag dan naar een geschreven verslag zodat je zicht krijgt op de vooruitgang die je kind maakt. Vraag eveneens wat je thuis kan doen om de ontwikkeling van je kind te stimuleren.