Zijn er specifieke opleidingen voor personen met een beperking? Kan er tijdens de opleiding extra ondersteuning geboden worden?

Gespecialiseerde begeleiding bij een GOB

Je krijgt een opleiding door een bedrijf op de werkvloer. Een jobcoach begeleidt je gratis op de werkvloer. De jobcoach bekijkt welke noden je hebt en zoekt hiervoor oplossingen. De coach kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je arbeidspost aangepast wordt. Ook de werkgever en collega's worden door de jobcoach ondersteund. Zo weten ze hoe ze met jouw situatie rekening kunnen houden. 

Na een succesvolle opleiding is de onderneming verplicht om je een contract van bepaalde of onbepaalde duur te geven. Je komt enkel in aanmerking als je door een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB) begeleid wordt.

Zoek een GOB in jouw buurt: klik hier. 

Vergeet niet

Heb je pas werk gevonden? Dan kan je werkgever gratis jobcoaching aanvragen. Je wordt dan gedurende zes maanden begeleid door een jobcoach. Verwijs je werkgever door naar de inforamtie op de website van de VDAB: klik hier.