Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling - GOB

Wat is het?

Een Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB) is een dienst erkend door de VDAB die begeleiding en opleiding biedt aan personen met een arbeidshandicap die willen werken in het normaal economisch circuit.

Het aanbod varieert naargelang de specialisatie van het centrum. Sommige centra zijn gespecialiseerd in een bepaalde handicap, waaronder autisme. Hou er evenwel rekening mee dat er in Vlaanderen weinig jobcoaches zijn met ervaring met de diversiteit van uitingsvormen van autisme. Je kan de Atlas, een online tool, gebruiken om jouw autisme in kaart te bregen. Meer informatie over de Atlas: klik hier

Werkgevers die op zoek zijn naar geschikte werknemers en die een stage willen organiseren voor een persoon met een arbeidhandicap kunnen rekenen op de ondersteuning van een GOB. Werkgevers kunnen er terecht met vragen over tewerkstellingsondersteunende maatregelen (subsidiemaatregelen) als ze overwegen om iemand met een arbeidshandicap aan te werven. Medewerkers van een GOB kunnen adviezen en intensieve loopbaanbegeleiding aanbieden als een werkgever iemand in dienst heeft met een arbeidshandicap.

Kosten
De diensten zijn gratis voor zowel de persoon met een arbeidshandicap als voor de werkgever.

Voor wie?

GOB heeft een aanbod op maat voor mensen met een arbeidshandicap. Je arbeidshandicap moet door de VDAB erkend zijn. Voorwaarden zijn dat je ten minste 18 jaar oud bent en dat je bij de VDAB ingeschreven bent als werkzoekende.

Ook mensen met een arbeidshandicap die aan het werk zijn en problemen of vragen hebben bij hun werk kunnen terecht bij een GOB voor loopbaanondersteuning.

Werkgevers die overwegen om iemand met een arbeidshandicap in dienst te nemen of in dienst hebben.

Hoe aanmelden?

Je kan naar een werkwinkel in je buurt gaan met je vraag naar trajectbegeleiding. Aanvragen voor opname in de werking van een GOB gebeuren door consulent van een dienst Gespecialiseerde Trajectbegeleiding en opleiding (GTB).

Werkgevers nemen rechtstreeks met een GOB contact op.

VDAB-GOB

Informatie over GOB
Informatie over erkenning arbeidshandicap en rechten
Je kan bellen naar de servicelijn op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur).

Dienst arbeidshandicapspecialisatie - DAH

Bij DAH kan je terecht met al je vragen in verband met tewerkstellingsmaatregelen voor personen met een arbeidshandicap. Je kan mailen, bellen of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Alle contactgegevens

VDAB bij jou in e buurt

www.vdab.be/contact  

ACTIRIS - Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

www.actiris.brussels/nl/burgers/contact/