Waar kan mijn kind meerdere dagen opgevangen worden?

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp - RTH

Wanneer ouders gedurende een korte periode niet voor hun kind met een handicap kunnen zorgen dan kan een RTH-aanbieder een oplossing zijn.  De tijdelijke opvang kan verschillende redenen hebben, enkele voorbeelden:

  • Ouders gaan met vakantie om even op adem te komen.
  • Vakantie voor de persoon met de handicap.
  • Structurele gezinsondersteuning (bijvoorbeeld 1 weekend per maand)
  • Crisisopvang (ziekte ouders, overlijden binnen de familie, …)
  • Diverse omstandigheden waarbinnen het moeilijker is om te zorgen voor je zoon of dochter met een beperking: verhuis, examenperiode, …

Dagopvang en verblijf (overnachting) is er voor kinderen, jongeren en volwassen met een handicap. Je hebt voor RTH geen erkenning van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH) nodig.

Je neemt rechtstreeks contact op met de voorziening. Je vindt het beschikbaar aanbod via de Wegwijzer VAPH ondersteuning.

Pleegzorg

Kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor pleegzorg. Een pleeggezin of logeergezin kan ervoor zorgen dat ouders weer even op adem kunnen komen.

Regelmatig wordt een kind met een handicap opgevangen door familie of het sociaal netwerk van het gezin. Ook dat is pleegzorg. Het gastgezin en de persoon met een beperking krijgen begeleiding via de dienst voor pleegzorg en er wordt een belastingvrije kostenvergoeding uitbetaald.

Vergeet niet

Praat met beroepskrachten die jou of je kind begeleiden. Ze kunnen je helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Je kan de opvang en ondersteuning van je kind helpen voorbereiden door ‘De Wegwijzer’ in te vullen. Zo kan je nuttige informatie over je kind met anderen delen.

Tijdens de schoolvakanties is er een divers aanbod aan vrijetijdsactiviteiten: sport- en themakampen, vakanties voor personen met een handicap, speelpleinwerking, … Lees meer: Vrijetijdsbesteding