Zijn er maatregelen die een stimulans kunnen zijn voor een werkgever om een persoon met autisme in dienst te nemen?

Tewerkstellingsmaatregelen

Werkgevers kunnen van diverse financiële voordelen genieten wanneer ze een persoon met een arbeidshandicap tewerkstellen. Aan de voordelen zijn steeds voorwaarden gekoppeld. Aspecten die bepalend kunnen zijn: regio tewerkstelling, type werkgever (privésector, openbare sector, overheidsdienst), arbeidsovereenkomst, opleidingsniveau, …)

Voor personen met een arbeidshandicap zijn er in België 35 maatregelen. Om te weten welke maatregelen voor jou of je (toekomstige) werkgever van toepassing zijn, kan je een profiel aanmaken op de website www.aandeslag.be Je krijgt vervolgens een lijst met maatregelen die mogelijk van toepassing zijn. Als je vervolgens klikt op de maatregel kom je volgende te weten: de voorwaarden, de voordelen, de aanvraagprocedure, …

De Vlaamse Ondersteuningspremie of kortweg VOP is een belangrijke loonkostverlagende premie voor werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap in Vlaanderen tewerkstellen. Dit kan een impuls zijn voor een werkgever om jou aan te werven.

Jobcoach

De werkgever en de werknemer kunnen door een jobcoach begeleid kunnen worden. Dit kan een stimulans zijn voor de werkgever om iemand met autisme in dienst te nemen.

Meer lezen: Jobcoach

Vergeet niet

Je kunt bij de VDAB een attest aanvragen met de tewerkstellingsmaatregelen waarop de werkgever recht heeft als hij je een contract aanbiedt. Neem dit overzicht mee als je gaat solliciteren, zo is de werkgever mogelijk extra gemotiveerd om je aan te werven.