Mijn aanvraag tot verhoogde kinderbijslag of zorgtoeslag is geweigerd, kan ik tegen deze beslissing in beroep gaan?

Je kan in beroep gaan tegen de beslissing bij de arbeidsrechtbank van jouw woonplaats. Je kan hierbij bijgestaan worden door de maatschappelijke dienst van je ziekenfonds of sociale dienst van een gebruikersvereniging:

De arbeidsrechtbank stelt een geneesheer-deskundige aan die je kind opnieuw onderzoekt. Een geneesheer door de overheid aangeteld, is tijdens dit onderzoek eveneens aanwezig. Op basis van de verslaggeving zal de rechter beslissingen nemen. Vraag je kinderbijslagfonds of ze eventueel tussenkomen in de kosten voor het nieuwe onderzoek en de gerechtskosten.

Vergeet niet

Indien er nieuwe elementen zijn dan mag je een nieuwe aanvraag indienen. Je doorloopt dus opnieuw de aanvraagprocedure en voegt de nieuwe informatie toe.