Verkeersregels

Verkeersregels worden opgesteld om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen.  

 • Wie zich op de weg begeeft, wordt geacht de verkeersregels te kennen en zich hieraan te houden. Houd je je niet aan de verkeersregels, dan kan je hier een boete voor krijgen (ook als fietser bijvoorbeeld). Toch kent niet iedereen alle regels of beslissen mensen soms een regel niet te volgen, ook al kennen ze de regel (bv. een straat oversteken als het verkeerslicht op rood staat).
 • In feite moet je steeds de verkeersregels volgen, tenzij je hierdoor in een gevaarlijke situatie zou komen. Bijvoorbeeld: je moet op het fietspad rijden, maar als er aan de weg gewerkt wordt kan je niet doorrijden. Dan moet je even op de rijbaan of op het voetpad rijden.
 • De verkeersregels die je als voetganger en fietser moet volgen, leer je op school in lessen rond verkeersveiligheid. Bij het studeren voor je rijbewijs leer je de verkeersregels die je als automobilist moet respecteren. De algemene verkeersregels en verkeersborden gelden voor iedereen die gebruik maakt van de openbare weg. Per vervoersmiddel zijn er nog extra regels of borden waar je je aan moet houden. Een automobilist heeft bv. andere borden waar hij rekening mee moet houden dan een fietser.
 • Het is belangrijk dat je kan inschatten wat andere mensen in het verkeer van plan zijn. Vaak kan je dit inschatten op basis van hun snelheid (bv. versnellen of vertragen ze) of richtingaanwijzers, maar soms is dat niet voldoende. Wat kan helpen is oogcontact maken met de andere persoon. Op die manier weet je zeker dat deze persoon je gezien heeft en kan je eventueel een gebaar maken om aan te geven dat je voorrang verleent.
 • Gebruik van Gsm of Smartphone mag niet terwijl je een voertuig bestuurd (fiets, auto, …). Het zorgt er voor dat je afgeleid bent en dat je het verkeer rond je niet goed in de gaten houdt. Je brengt er jezelf en anderen mee in gevaar. 

Naast de afgesproken verkeersregels zijn er in het verkeer veel ongeschreven of impliciete verkeersregels. Soms wijken deze regels af van de officiële regels. Drie principes bepalen deze ongeschreven verkeersregels:

 1. Veiligheid: ervoor zorgen dat niemand gevaar loopt
 2. Hoffelijkheid: beleefdheid, zorg en aandacht hebben voor anderen, anderen behandelen zoals je zelf zou willen behandeld worden
 3. Reageren op onvoorziene omstandigheden

In het verkeer worden vaak gebaren gebruikt.

 • Het meest voorkomende gebaar is iemand bedanken. Dit doe je door je hand op te steken naar een andere chauffeur, bijvoorbeeld als die je voorrang heeft verleend.
 • Ook gebaren mensen soms dat je mag doorrijden, bijvoorbeeld door met hun hand van rechts naar links of van links naar rechts te bewegen.
 • Wanneer mensen met hun dimlichten knipperen, kan dit ook betekenen dat je mag doorrijden en dat de chauffeur voor jou zal stoppen. Echter, wanneer dit niet in een situatie gebeurt waarin iemand voorrang kan verlenen, kan dit ook een uiting van frustratie zijn omdat je volgens die persoon iets fout deed (bv. gevaarlijk rijden).

Er zijn nog andere ongeschreven regels die besproken worden bij de verschillende vervoersmiddelen. 

In het verkeer kan je jammer genoeg geconfronteerd worden met verkeersagressie.

Dikwijls blijft dit beperkt tot gebaren, zoals een vuist opsteken of toeteren. Heel soms kan dit echter verder gaan, en kan dit tot gevaarlijke situaties leiden, bv. iemand die heel dicht achter je gaat rijden of net vóór je gaan rijden en dan remmen.

Blijf in deze situaties kalm en probeer de andere chauffeur uit de weg te gaan (bv. op het rechter rijvak gaan rijden).

Soms stapt een verkeersagressor ook uit de wagen en komt die naar je toe om ruzie te maken. Doe dan je raam of deur niet open en verwijder je uit de situatie (bv. rijd rustig weg zodra dit kan). 

De wegcode

Hier vind je het verkeersreglement. Als er iets verandert aan de wegcode, wordt dit hier ook snel aangepast.


Gratis rijbewijs online

Op deze site staan veel oefeningen over het verkeersreglement, voor verschillende voertuigen. De naam van de website is misleidend, je krijgt hier geen gratis rijbewijs. Wel krijg je de theorie en oefeningen om te studeren voor je rijbewijs.