Historiek

KabASS kwam er dankzij de samenwerking tussen heel wat mensen die een gedeelde nood zagen: het ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen met autisme die uitstromen uit het secundair onderwijs.

Oorspronkelijk was het vertrekpunt van KabASS een praktijkgericht onderzoek om studenten met autisme te ondersteunen vanuit Code, een expertisecentrum van Thomas More. Dat project resulteerde onder andere in een website met informatie en hulpmiddelen voor studenten met autisme. Onderzoeksresultaten en gesprekken hebben ertoe aangezet om de focus te verbreden. Tussen 2014 en 2018 werden nog 5 andere thema’s toegevoegd. Dit telkens in dialoog met (jong)volwassenen met autisme.

Een warme dankjewel aan:

  • Alle (jong)volwassenen met autisme die openhartig feedback gaven en hun stempel drukten op zowel de naam, de lay-out als de inhoud van KabASS.
  • Thomas More om het project te starten en om samen te werken via bachelorproeven
  • Het ICT fonds ASS (Koning Boudewijn Stichting) om de lancering van de website mogelijk te maken.
  • SEN vzw om een aantal relevante partners vanuit verschillende sectoren (onderwijs, zorg, arbeidsondersteuning, verenigingen) bij elkaar te brengen.
  • KOCA vzw, Het Raster, De Vijver, Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus om mee richting en inhoud te geven.
  • Experten vanuit onderwijs die dagelijks ervaren wat jongeren met autisme nodig hebben en ook weten op welke manier het best wordt aangereikt.
  • KOCA vzw om het project te helpen dragen tot het ‘op eigen kracht verder kon’.
  • Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) en Participate om KabASS een warme thuis te helpen geven.

KabASS vanaf 2020

Sinds eind 2020 heeft de geactualiseerde inhoud van KabASS een plaats gekregen op de website van Participate. Dit werd gerealiseerd binnen het Actieplan Autisme van het departement Welzijn.

KabASS omgedoopt tot Kabas

We willen dat jongeren met autisme hun mogelijkheden kunnen ontplooien en kunnen inzetten in het dagelijks leven. Geen nadruk op wat moeilijk loopt, dus zonder de S van Stoornis. Kabas is een vat vol praktische informatie en hulpmiddelen zodat ze vlotter hun weg vinden naar een mooie zinvolle toekomst.

Doelgroep Kabas

De inhoud van Kabas is geschreven vanuit de specifieke vragen van jongvolwassenen met autisme, maar is vanzelfsprekend toegankelijk voor álle (jong)volwassenen en kan ook geraadpleegd worden door het professionele en persoonlijke netwerk.