Broers en zussen ondersteunen

Rol van de ouders

Gezin met een kind met autisme en broertje zonder autisme

Enkele ideeën over de rol van ouders bij de ondersteuning van broers en zussen:

 • Bewaak hoe er gepraat wordt over het autisme van je kind, de privileges die ermee samengaan, het ongemak dat wordt ervaren, de plaats van ieder kind in het gezin, de dagelijkse problemen enz.
   
 • Laat in de mate van het mogelijke het kind met autisme en de andere kinderen vrij met elkaar omgaan, ook als er uitingen van agressie of rivaliteit aan te pas komen. Zo ontwikkelen ze probleemoplossingsvaardigheden.
   
 • Sluit je gezin niet af van de buitenwereld ondanks de soms pijnlijke reacties. Indien echter de ervaring met de buitenwereld te pijnlijk en verontrustend is (wat in in sommige levensfasen zoals de puberteit het geval kan zijn), is het van belang deze pijn te respecteren. Zorg er dan voor dat je kind zich niet schuldig voelt. De situatie wordt vaak rustiger na de adolescentiefase, en dit geldt des te meer als de jongere het gevoel heeft dat zijn of haar standpunten worden gerespecteerd.
   
 • Help de kinderen om zich met hun ideeën, projecten en gedrag een plaats te vinden ergens in het midden tussen zelfopoffering en een houding van onverschilligheid of egoïsme voor de specifieke behoeften van het gezin.
   
 • Zoek samen met je kinderen naar oplossingen zodat problemen zoals het schreeuwen, de ruimte met geweld innemen of het vernielen of beschadigen van materiaal minder voorkomen of vermeden worden.
   
 • Zorg dat iedereen een plek heeft om zich even af te zonderen.
   
 • Spendeer met ieder kind apart tijd door en doe samen dingen waar het kind van houdt.
   
 • Roep de hulp in van professionele hulpverleners op crisismomenten om met de kinderen te praten.
   
 • Vraag raad en doe beroep op de hulp van familie, buren en vrienden en dat niet alleen in moeilijke periodes.
   
 • Informeer mensen in het netwerk (leerkracht, sportmonitor, buren) over het autisme zodat het geen taboe wordt en zodat anderen met vragen bij jou terecht kunnen en niet bij de broers of zussen.