Ziekenfonds - Algemeen

Wat is het?

De belangrijkste opdrachten van een ziekenfonds:

 • De verplichte ziekteverzekering voor iedereen die op het Belgisch grondgebied verblijft. Met deze verzekering ben je gedekt tegen de kosten van geneeskundige verzorging.
 • Uitvoeren van de zorgverzekering. Alle inwoners van Vlaanderen ouder dan 25 jaar zijn verplicht om een vast bedrag te storten. Deze solidariteitsbijdrage komt ten goede van zwaar zorgbehoevende personen die thuis of in een rusthuis worden verzorgd.
 • SIS-kaarten verspreiden.
 • Juridisch en sociaal advies verstrekken. Meer lezen: Ziekenfonds - Dienst maatschappelijk werk.

Een ziekenfonds biedt een hele waaier aan extra diensten of voordelen. Enkele voorbeelden:

 • Thuiszorg.
 • Vakantie- en vrijetijdsinitiatieven.
 • Thuisoppas.
 • Vorming en brochures.
 • Uitleendienst.
 • Tegemoetkomingen, premies en kortingen.
 • Hospitalisatieverzekering.

Je hebt eventueel recht op een verhoogde tegemoetkoming. Hierdoor is de gezondheidszorg goedkoper:

 • Je betaalt minder remgeld.
 • De zorgverlener rekent rechtstreeks af met het ziekenfonds (systeem derde betaler).
 • Voor de maximumfactuur geldt een lager plafondbedrag voor medische kosten die je jaarlijks zelf moet betalen.

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming zonder bijkomend inkomensonderzoek zijn onder meer:

 • Kinderen met verhoogde kinderbijslag.
 • Personen die een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangen Je vraagt de tegemoetkoming aan bij je ziekenfonds. Indien het goedgekeurd wordt dan eindigt de code onderaan van je klevertje op het cijfer 1.

Voor wie?

Voor alle inwoners van België.

Hoe aanmelden?

Je kan online lid worden, in een kantoor of bel voor een afspraak met een medewerker die bij je thuis komt.

RIZIV

Website: www.riziv.fgov.be

Alle contactgegevens van de ziekenfondsen vind je op deze pagina van het RIZIV: klik hier