Spelotheek

Wat is het?

In een spelotheek kan je educatief en verantwoord speelgoed ontlenen. Hoewel het aanbod kan verschillen kan je er doorgaans volgende soorten materialen vinden:

  • Om de verstandelijke ontwikkeling te stimuleren: bouw- en constructiemateriaal, puzzels, lotto’s, taal- en denkspelen …
  • Om de lichamelijke ontwikkeling te stimuleren: bewegingsmateriaal, zintuiglijk materiaal, …
  • Om de sociale en emotionele ontwikkeling te stimuleren: gezelschapsspleen, creativiteits- en expressiemateriaal, fantasiemateriaal, …

In een spelotheek kan je eveneens terecht voor informatie over (aangepast) spelmateriaal:

  • Welk speelgoed aansluit bij de ontwikkelingsleeftijd van je kind.
  • Wat de educatieve aspecten van bepaald speelgoed zijn.
  • Welk materiaal kan aansluiten bij de belevingswereld van je kind.
  • Wat de gebruiksmogelijkheden van speelgoed zijn.

In sommige spelotheken is er een speel- en/of snoezelruimte. In een speelruimte kunnen de kinderen het spelmateriaal uitproberen. In een snoezelruimte wil men kinderen in een veilige en sfeervolle omgeving al spelend stimuleren en positief prikkelen. Men gebruikt hiervoor aangepaste muziek, lichteffecten, beweging en trillingen.

Kosten

Je betaalt doorgaans jaarlijks of halfjaarlijks lidgeld. Met je lidkaart kan je gratis spelletjes en speelgoed lenen. In sommige spelotheken betaal je wel nog per stuk ontleend speelgoed.

Voor wie?

Spelotheken lenen speelgoed uit aan particulieren, scholen en verenigingen. In sommige spelotheken zijn enkel gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar welkom in andere spelotheken speelt leeftijd geen rol. Een spelotheek richt zich ook soms specifiek op kinderen en volwassenen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of langdurige ziekte.

Hoe aanmelden?

Je kan zonder afspraak terecht in een spelotheek tijdens de openingsuren.

Op de website van jouw gemeente vind je alle informatie over de plaatselijke spelotheek.

Sommige spelotheken zijn lid van het Vlaams Overleg Spelotheken. (VOS) en je vindt deze per provincie op de website http://spelotheken.be/