Sociale werkplaats

Wat is het?

Een sociale werkplaats is een tewerkstellingsplaats voor personen die zeer moeilijk of geen werk vinden in het gewone arbeidscircuit. Naast productiviteit is er aandacht voor de specifieke noden van de werknemers. Ze worden begeleid in het ontplooien van hun competenties zowel op technisch als op sociaal vlak.

De activiteiten die men kan uitvoeren in een sociale werkplaats zijn zeer gevarieerd. Mogelijke sectoren zijn bijvoorbeeld:

  • Kringloopcentrum
  • Natuurbeheerswerken
  • Biologische teelt
  • Bouw- en renovatiesector
  • Poetsprojecten
  • Sociale restaurants

Voor wie?

Voor personen die niet of nauwelijks werk vinden op de gewone arbeidsmarkt. De doelgroepwerknemers zijn 5 jaar inactief op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn ze laaggeschoold en hebben ze een psycho-sociale problematiek.

Hoe aanmelden?

Wie een vraag heeft naar tewerkstelling kan zich (zelf of via een doorverwijzer) persoonlijk aanbieden, telefoneren of schrijven naar een Sociale Werkplaats. Je kan je ook aanmelden bij de VDAB of in een werkwinkel.