Secundair volwassenonderwijs

Wat is het?

Het secundair volwassenenonderwijs biedt een brede waaier van opleidingen aan. Om een diploma secundair onderwijs te behalen zijn er 2 mogelijkheden:

  • Volg een opleiding in het studiegebied Algemene vorming  op het niveau van het ASO, het vroegere tweedekansonderwijs.
  • Volg een diplomagerichte opleiding, in combinatie met een opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV). Ook de opleiding AAV behoort tot het studiegebied Algemene vorming.

Studietraject, certificaat en diploma
De studietijd hangt af van je vooropleiding en je persoonlijke mogelijkheden. Je kan vrijstellingen bekomen zodat je studietijd verkort.

Het onderwijs wordt modulair gegeven. Elk vak is dus onderverdeeld in verschillende modules. De modules worden doorgaans in een vaste volgorde gevolgd. Voor elke module waarin je slaagt, krijg je een certificaat. Hebt je alle certificaten van alle vakken van een opleiding behaald, dan krijg je een volwaardig diploma secundair onderwijs.

Les volgen

De lessen gaan door overdag en eventueel ’s avonds. Sommige lessen kunnen op zaterdagvoormiddag gevolgd worden. Je aanwezigheid tijdens de lessen is absoluut noodzakelijk.

Kosten
Voor algemene vakken betaal je geen inschrijvingsgeld, enkel een bijdrage voor cursusmateriaal. 

Wie het diploma behaalt, kan het inschrijvingsgeld volledig aan de overheid terugvragen.

Als je werkt kan je met opleidingscheques betalen en kan je betaald educatief verlof bij je werkgever aanvragen. Opleidingscheques kan je bij de VDAB bestellen.

Ben je jonger dan 25 jaar en ben je voor minstens 17 lesuren (ook praktijklessen, stages) per week ingeschreven dan houd je het recht op kindergeld. Opgelet, 1 lesuur staat gelijk aan 60 minuten dit betekent dat je ingeschreven bent voor 21 lestijden van 50 minuten per week. 

Voor wie?

Om te mogen starten in het volwassenonderwijs om je secundair diploma te behalen, moet je minimum 18 jaar zijn en voldoende kennis hebben van het Nederlands.

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het Secundair Volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Deze is voldaan als je minsten 15 jaar bent en ten minste de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan hebt afgewerkt.

Werkzoekenden
Als werkzoekende of schoolverlater in de wachttijd kan je op 2 manieren een opleiding starten: op eigen initiatief of via een trajectbegeleiding van de VDAB.

Als je op eigen initiatief een opleiding wilt starten dan moet je dit aanvragen bij de VDAB. Je kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van beschikbaarheid bekomen. Dit betekent dat je voorgestelde passende jobs mag weigeren en dat je niet op zoek moet naar een job. Meer over rechten en plichten bij vrijstelling van beschikbaarheid: klik hier. 

Hoe aanmelden?

Als je een diploma secundair onderwijs wil behalen dan zoek je een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) dat het studiegebied ‘Algemene vorming’ of 'Aanvullende algemene vorming' aanbiedt.

Federatie Tweedekansonderwijs

Via de website vind je alle centra voor volwassenonderwijs www.tko.be

Ministerie van Onderwijs – Secundair volwassenonderwijs

Website: klik hier

VDAB

Meer lezen over finaciële voordelen voor wie bijleert: klik hier