Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - RIZIV

Wat is het?

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale instelling van de sociale zekerheid.

Missie en activiteiten:

  • Het RIZIV beheert en controleert de verzekering voor geneeskundige verzorging, maar de ziekenfondsen zijn belast met de vergoeding, de betaling van de uitkeringen en medische kosten, enz. De contacten met de patiënten en de sociaal verzekerden verlopen dus meestal via de ziekenfondsen.
  • Het RIZIV beslist over de tarieven die de artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, … moeten toepassen en de vergoedingsvoorwaarden.
  • Het RIZIV geeft advies over de terugbetaling van (nieuwe) geneesmiddelen.
  • Het RIZIV bepaalt de voorwaarden waaraan de verzekerden moeten voldoen om de verschillende uitkeringen (ziekte, ongeval, moederschap, vaderschap, adoptie) te kunnen ontvangen; het bepaalt ook de bedragen van die uitkeringen. ⋅ Zorgdiensten zoals het Referentiecentra Autismespectrumstoornissen (RCA) en Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) subsidiëren.

Voor wie?

De verzekering voor geneeskunde verzorging is er voor de Belgische bevolking en garandeert dus verzorging voor iedereen die ziek is en/of aanspraak maakt op medische verzorging.

De uitkeringsverzekering is er voor de actieve bevolking die recht heeft op een uitkering als ze niet kunnen werken door ziekte, ongeval of moederschap.

Hoe aanmelden?

Om aanspraak te kunnen maken op de verstrekkingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, moet je een verzekeringsinstelling kiezen. De keuze van een verzekeringsinstelling gebeurt door:

  • Zich bij een ziekenfonds aan te sluiten.
  • Of door zich in te schrijven bij een gewestelijke dienst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV). HZIV is een openbare instelling en vervult dezelfde functie als de ziekenfondsen.
  • Of door zich in te schrijven bij de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Holding (NMBS).

RIZIV

Website: www.riziv.fgov.be
Contactgegevens