Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp - RTJH

Wat is het?

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is jeugdhulpverlening die voor iedereen toegankelijk is. Het zijn diensten waar je zelf naar toe kan stappen om informatie, hulp, ondersteuning … te vragen. Zo kan je terecht bij:

Er bestaan ook diensten die voor iedereen toegankelijk zijn maar gespecialiseerd zijn in bepaalde probleemgebieden:

Voor wie?

Voor iedereen met een vraag om informatie, advies of ondersteuning.

Hoe aanmelden?

Je kan rechtstreeks aanmelden bij de dienst die RTJH aanbiedt. 

Jongerenwelzijn
Koning Albert II-laan 35 - bus 32
1030 Brussel
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/

Bel gratis 0800 900 33
Maandag 9u-13u
Woensdag en vrijdag 13u- 18u
jo-lijn@jongerenwelzijn.be