Internaat en semi-internaat

Wat is het en voor wie?

Internaten voor het gewoon onderwijs

Leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs (en in mindere mate ook het hoger onderwijs) kunnen terecht in een internaat. Je betaalt er kostgeld voor het verblijf van je kind. Ook leerlingen met een beperking, al dan niet van een school voor buitengewoon onderwijs, kunnen in een internaat gewoon onderwijs terecht.
Een internaat kan afzonderlijk bestaan, of aan een school verbonden zijn. In beide gevallen kan het leerlingen van meerdere scholen opvangen.

Internaten voor het buitengewoon onderwijs

De scholen van het vrij, provinciaal of gemeentelijk onderwijs werken samen met Multifunctionele centra (MFC) die onder de bevoegdheid van het VAPH vallen.

In het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is er voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs een specifiek aanbod:

  • Internaat: leerlingen kunnen er van maandag tot vrijdag terecht. Het internaat is aan school verbonden of kan los van de school bestaan. In beide gevallen vangen ze leerlingen op van meerdere scholen.
  • Semi-interaat: leerlingen uit buitengewone basisscholen kunnen er meestal van 8u tot 18 terecht en dit buiten de lesuren in voor- en naschoolse opvang tijdens het schooljaar en dagopvang tijdens de schoolvakanties.
  • Internaten met permanente openstelling (IPO): verblijf en begeleiding voor interne leerlingen tijdens de schoolvrije dagen.

Hoe aanmelden?

Gewoon onderwijs

Vraag aan de school of zij samenwerkt met een internaat. Is dat niet het geval, contacteer dan zelf de internaten uit de buurt van de school.

Buitengewoon onderwijs

Je kind gaat naar een school van het vrij, provinciaal of gemeentelijk onderwijs:
Vraag aan de school van je kind met welk multifunctioneel centrum (MFC) men samenwerkt. De aanvraagprocedure voor ondersteuning door een MFC verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP).

Je kind gaat naar een school van het GO! Onderwijs: contacteer de school en vraag met welk internaat of semi-internaat men samenwerkt.

Voor een Internaat met permanente openstelling (IPO) moet er een aanvraag ingediend worden via de intersectorale toegangspoort.

Contactgegevens internaten gewoon onderwijs


Contactgegevens internaten buitengewoon onderwijs van het GO! Onderwijsnet


Contactgegevens multifunctionele centra – MFC’s