Gespecialiseerd Team Bemiddeling - GTB

Wat is het?

Gespecialiseerd Team Bemiddeling, vroeger gekend als Gespecialiseerde Trajectbepaling en begeleiding, helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om geschikt werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen ze ook ondernemers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers.

Wat doet GTB?

Mensen met een arbeidshandicap kunnen ondersteund worden in hun zoektocht naar werk. Dit kan zowel betaald werk zijn in het normaal economische circuit als in een maatwerkbedrijf of sociale werkplaats. Als dit niet haalbaar is, wordt gezocht naar een passend alternatief, bijvoorbeeld arbeidszorg.

Tijdens het gehele traject wordt rekening gehouden met de individuele beperkingen en mogelijkheden. Als je een arbeidscontract hebt dan kan de dienst jou en je werkgever nadien nog ondersteunen.

GTB biedt leerlingen/studenten vanaf het laatste half jaar van de schoolloopbaan ondersteuning bij de overstap van school naar de arbeidsmarkt.

Speel je met het idee om een zelfstandige activiteit te starten? Met het project Z²O helpen ze jou die stap te zetten.

GTB heeft ook een aanbod voor werkgevers die op zoek zijn naar werknemers of die hun medewerkers aan de slag willen houden. 

GTB werkt nauw samen met VDAB en andere partners.

Kosten
De individuele begeleiding is gratis.

Voor wie?

GTB begeleidt werkzoekenden met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem die nood hebben aan intensievere ondersteuning. Die groep mensen is divers: het gaat over personen met een fysieke, psychische, verstandelijke of sensoriële beperking, of een combinatie van deze beperkingen. Maar het allerbelangrijkste: de mensen die GTB begeleidt, zijn stuk voor stuk geschikte werkkrachten.

Hoe aanmelden?

Je kan je aanmelden een VDAB-kantoor in je buurt. Ze verwijzen je door naar een GTB-consulent.

Aanmeldingsformulier voor het transitietrjact voor leerlingen/studenten vind je via deze link.

Gespecialiseerd trajectbepaling en –begeleiding

Deze dienst is provinciaal georganiseerd, alle contactgegevens kan je vinden op hun website: www.gtb.be

Team Tewerkstellingsondersteunende maatregelen

Bij Team TOM kan je terecht met al je vragen in verband met tewerkstellingsmaatregelen voor personen met een arbeidshandicap. Je kan mailen, bellen of een afsprak maken voor een persoonlijk gesprek. Alle contactgegevens

VDAB in je buurt

www.vdab.be/contact

ACTIRIS - Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

www.actiris.brussels/nl/burgers/contact/