Farmaceutisch Dossier

Wat is het?

Wanneer je met een doktersvoorschrift bij de apotheker langsgaat dan is de apotheker wettelijk verplicht om de gegevens van het voorschift in jouw Farmaceutisch Dossier te registreren.

In een persoonlijk Farmaceutisch Dossier worden volgende gegevens opgenomen:

  • jouw identiteit
  • de arts die het geneesmiddel heeft voorgeschreven
  • de datum van de aflevering

De apotheker registreert altijd de geneesmiddelen die je met een doktersvoorschrift aankoopt. Je mag de apotheker vragen om bijkomend gegevens te registreren zoals eventuele allergieën, chronische aandoeningen en geneesmiddelen of gezondheidsproducten die je zonder voorschrift kunt aankopen.

Een apotheker kan het Farmaceutisch Dossier gebruiken om na te kijken of een geneesmiddel voor jou geschikt is en om mogelijke problemen zoals bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen te voorkomen.

Je hebt het recht om bij de apotheker jouw Farmaceutisch Dossier in te kijken. Je mag een afschrift op papier vragen.

Mits jouw toestemming kan iedere apotheker in België die je consulteert het overzicht van de geneesmiddelen inkijken die je in het afgelopen jaar werden afgeleverd. Jouw Farmaceutische Dossier blijft in je vertrouwde apotheek en alleen relevante informatie over jouw geneesmiddelen (de naam, dosering, innamemodaliteiten en afleveringsdatum) kan door een andere apotheker geraadpleegd worden.

Voor wie?

Voor iedereen.

Hoe aanmelden?

Ga langs bij jouw apotheker.