Buitengerechtelijke bescherming - Lastgeving

Wat is het?

De buitengerechtelijke bescherming kan alleen voor goederen. Om deze bescherming te organiseren maak je gebruik van de lastgeving. De lastgever (persoon met handicap, bejaarde, persoon met Alzheimer, …) kan een volmacht geven voor het volledige of gedeeltelijke beheer van zijn goederen aan een lasthebber (een vertrouwenspersoon, doorgaans een familielid). De te beschermen persoon bepaalt de principes die voor de overeenkomst van toepassing zijn.

De notaris kan de lastgever helpen bij het opstellen van de overeenkomst. Het kan in principe zonder de tussenkomst van een notaris, maar gelet op de inhoud van de lastgeving is een notariële akte wel noodzakelijk (bijvoorbeeld de verkoop van een onroerend goed).

Laat de lastgeving gratis registreren in het Centraal Register van Lastgevingovereenkomsten via de griffie van het vredesgerecht of via de notaris.

Voor wie?

Voor meerderjarigen die op het moment dat ze nog wilsbekwaam zijn maatregelen willen treffen omtrent het beheer van hun goederen wanneer ze wilsonbekwaam worden.

Hoe aanvragen?

Wanneer de lastgever (persoon met handicap, bejaarde, persoon met Alzheimer) en de lasthebber (vertrouwenspersoon of familielid) het eens zijn over de inhoud van het mandaat laat je de lastgeving registreren in het Central Register van Lastgevingsovereenkomsten via de griffie van het vredesgerecht of via de notaris.

De volmacht kan onmiddellijk ingaan of pas ingaan als de lastgever wilsonbekwaam is geworden.

Hulp nodig?
Vraag raad bij de notaris, een advocaat, de griffie van het vredegerecht.