Basiseducatie- Volwassenonderwijs

Wat is het?

Basiseducatie is een van de niveaus van het Volwassenonderwijs.

Volwassenen kunnen een basisvorming volgen om maatschappelijk beter te functioneren of om een verdere opleiding te kunnen volgen. Met uitzondering van de talen situeert de vorming zich op het niveau van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Andere kenmerken van de basiseducatie:

  • Het onderwijs wordt in modules aangeboden. Deze moeten soms in een bepaalde volgorde gevolgd worden.
  • Het modulair onderwijs kan op verschillende momenten van het jaar starten.
  • Je volgt les overdag of ’s avonds, meestal in kleine groepen.
  • Er zijn intensieve en minder intensieve cursussen, van enkele weken tot een jaar. Je leert op je eigen tempo en op je eigen niveau. Wat je leert is praktisch bruikbaar in je dagelijkse leven.
  • Je volgt alle lessen in een LIGO centrum voor basiseducatie of een deel van de modules wordt klassikaal aangeboden in combinatie met het zelfstandig verwerken van leerstof.
  • Je ontvangt een deelcertificaat als je slaagt in een module van een opleiding. Als je slaagt in een hele opleiding dan behaal je een certificaat.
Kosten

De meeste cursisten betalen geen inschrijvingsgeld. Er kunnen uitzonderingen zijn. Vraag inlichtingen in een LIGO-centrum.

Voor wie?

De basiseducatie richt zich naar volwassenen vanaf 18 jaar die moeite ondervinden met basisvaardigheden op het vlak van taal, rekenen, computer of algemene vorming.

Voor wie zich wil voorbereiden op het theoretische examen voor het behalen van een rijbewijs B.

Anderstalige volwassenen kunnen een cursus Nederlands volgen.

Hoe aanmelden?

Er zijn 13 LIGO-centra, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Je kan mailen of bellen naar een centrum in je buurt met al je vragen of om je in te schrijven. Inschrijven kan je het hele jaar door.

LIGO

www.ligo.be

Ministerie van Onderwijs

Info over basiseducatie: klik hier