Mag men zelf een huisarts/specialist kiezen wanneer men in een residentiële voorziening verblijft?

In sommige voorzieningen voor personen met een handicap wordt de medische opvolging door een welbepaalde arts/specialist uitgevoerd en zijn de raadplegingen in de dagprijs opgenomen. Je vindt deze informatie in het charter van collectieve rechten en plichten van de voorziening.

Je hebt wel altijd het recht om zelf naar een andere arts/specialist te gaan of op bezoek te laten komen in de voorziening. Je zult voor deze raadpleging en de eventuele verplaatsingsonkosten zelf moeten betalen.