Wat zijn psychofarmaca?

Psychofarmaca zijn medicijnen die gebruikt worden bij psychische problemen en stoornissen zoals angst, depressie, aandachtsstoornis, ... Ze zijn enkel op voorschrift van een arts of psychiater te verkrijgen.

Er zijn verschillende groepen psychofarmaca:

  • Neuroleptica (antipsychotische middelen) in geval van agressie, woedeaanvallen, zelfverwonding, agitatie, …
  • Antidepressiva vooral aangewezen voor depressie, maar ook in geval van angststoornissen als deze met dwanggedachten en dwangmatig gedrag gepaard gaan, …
  • Psychostimulantia worden gebruikt voor aandachtsstoornis met hyperactiviteit, kortweg ADHD
  • Anxiolytica en tranquillizers om angst en spanningen te verminderen.

Een geneesmiddel heeft 2 namen:

  • De stofnaam of generische naam die verwijst naar de werkzame stof
  • De commerciële naam, die van land tot land kan verschillen

Voorbeeld:

  • De groep: psychostimulantia
  • De werkzame stof: methylfenidaat
  • De commerciële namen: Rilatine© (Ritalin© in Nederland), Rilatine MR© en Concerta©