Wat is een globaal medisch dossier? Wat is het nut van dit dossier?

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al je medische gegevens zoals operaties, (chronische) ziektes, lopende behandelingen, medicatie die je al hebt ingenomen, allergieën, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekker, …

Het is de huisarts die jouw GMD opmaakt en bijhoudt. Dit kost jou helemaal niks en je kunt een GMD op gelijk welke leeftijd laten opmaken.

De voordelen van een GMD:

  • Het zorgt voor een efficiënte medische opvolging omdat de arts een totaalbeeld heeft van je gezondheid. Dubbele onderzoeken kunnen bijvoorbeeld vermeden worden.
  • Je krijgt tot 30% remgeldvermindering voor raadplegingen bij de huisarts die jouw GMD bijhoudt of door een arts die toegang heeft tot jouw GMD (bijvoorbeeld in een groepspraktijk).
  • Als je huisarts die jouw GMD bijhoudt je doorverwijst naar een specialist krijg je eveneens een hogere terugbetaling. In dit geval gelden nog andere voorwaarden. Vraag inlichtingen bij jouw ziekenfonds.