Waar vind ik vrijwilligerswerk?

Je vindt heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk op de websites Vrijwilligerswerk.be en Vrijwilligersjobs.be

Je kunt op eigen initiatief contact opnemen met een organisatie en je aanbod om je vrijwillig in te zetten met hen bespreken. Je kunt in verschillende soorten organisaties als vrijwilliger aan de slag:

  • Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
  • Een feitelijke vereniging
  • Een vereniging van openbaar nut (bijv. Rode Kruis)
  • Een openbare organisatie: een gemeente, een OCMW, een school, een bibliotheek

In het bijzonder vermelden we de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA). De ouder- en familievereniging zijn steeds op zoek naar bondgenoten en ervaringsdeskundigen. Meer weten: klik hier