Waar kan ik een vorming over autisme volgen?

Er is een gevarieerd aanbod vormingsactiviteiten. Het doelpubliek kan variëren van louter beroepskrachten, gemengd publiek en enkel ouders. Sommige vormingsactiviteiten lopen over meerdere dagen, andere duren slechts een paar uur. Uiteraard zijn er ook verschillen op vlak van inhoud en methodiek.

Je kan autisme ook leren kennen op bijzondere wijze. De Vlaamse Vereniging Autisme organiseert inleefsessies waar mensen zonder autisme kunnen ervaren wat het betekent om autisme te hebben. Nu kan je ook inschrijven voor online inleefsessie autisme. Met het AutismeBelevingsCircuit laat Sterkmakers in Autisme je de gevoelswereld van autisme beleven met daaraan gekoppeld tips voor autismevriendelijkheid.

Interessante informatie kan je ook bij andere ouders of mensen met autisme vinden. Je verhaal kunnen doen zonder je te moeten verdedigen, een verhaal dat herkend wordt, betrokkenheid voelen, kan al soelaas bieden. Uitwisseling van ervaringen kan bovendien leiden tot inzichten en ook bruikbare tips. Om gesprekspartners te vinden kan je beroep doen op een zelfhulpgroep zoals de Pass-groep. Je kan ook bellen naar de Autismetelefoon 078 152 252 van de Vlaamse Vereniging Autisme.

Raadpleeg het hulpmiddel 'Vormingsdiensten' voor meer informatie en contactgegevens.

Vergeet niet

De organisatie, de spreker, het doelpubliek en andere praktische informatie zijn belangrijke gegevens alvorens je voor een vorming in te schrijven.

Vormingen georganiseerd voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking kunnen ook voor jou interessant zijn.

Er worden veel vormingen aangeboden. Om goed te kiezen, kijk naar de doelstellingen en de inhoud.

Ben je op zoek naar praktische tips en adviezen? Kijk of het doelpubliek ouders zijn en of er voldoende tijd is voor ervaringsuitwisselingen.

Na een vorming heb je veel nieuwe ideeën en ben je gemotiveerd om dingen uit te proberen. Het is goed om dan je prioriteiten te stellen en stap voor stap te nemen.