Moet ik tijdens de beroepsinschakelingstijd verplichtingen nakomen?

Ja, er zijn verplichtingen tijdens de beroepsinschakelingstijd:

  • actief naar werk zoeken. Opgelet je moet dit kunnen aantonen, bewaar dus vacatures, sollicitaties in je online account van de VDAB
  • bereikbaar zijn via mail en je mails van VDAB lezen
  • bereikbaar zijn via post en de brieven van VDAB lezen
  • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en bereid om ieder passend werkaanbod te aanvaarden
  • zich aanmelden bij een werkgever indien je daartoe door de arbeidsbemiddelingdienst werd uitgenodigd
  • je aanbieden bij de bevoegde arbeidsbemiddelingdienst en/of dienst voor beroepsopleiding indien je daartoe bent uitgenodigd door deze dienst.

Is één van deze voorwaarden niet vervuld, dan zullen de dagen voorafgaand aan de weigering of aan de niet-aanbieding niet in aanmerking worden genomen.

Vergeet niet

Meer gedetailleerde informtie over je rechten en plichten tijdens de beroepsinschakelingstijd: website VDAB