Moet ik na een diagnose autisme een procedure opstarten om toegang te krijgen tot gesubsidieerde ondersteuning?

Het is je recht om een aanvraag voor een erkenning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of financiële tegemoetkoming in te dienen bij de FOD – Directie Generaal voor Personen met een Handicap. Het is zeker geen plicht. Wanneer je bezwaren hebt of de voordelen niet inziet, is het weinig zinvol om een procedure op te starten.

Een procedure doorlopen vraagt veel energie en kan confronterend en/of negatief overkomen. Centraal staan immers de beperkingen. Weet dat een persoon met een handicap meer is dan zijn beperkingen alleen maar dat deze focus onvermijdelijk is binnen deze specifieke context.