Kan je een vergoeding krijgen voor vrijwilligerswerk?

In principe werk je als vrijwilliger onbezoldigd. Als je kosten maakt dan kan je hiervoor wel vergoed worden. Er bestaan twee vormen van kostenvergoedingen (niet belastbaar):

  • Reële kostenvergoeding: terugbetaling van aangetoonde kosten.
  • Forfaitaire vergoeding: een vaste vergoeding zonder dat de vrijwilliger hiervoor bewijsstukken moet inbrengen. Er gelden wel absolute maxima van € 40,67 per dag en € 1626,77 per jaar (index 2023). Deze bedragen zijn belastingvrij. Bepaalde vrijwilligers kunnen een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding krijgen. Meer informatie: klik hier.