Kan men uit een woonvoorziening voor volwassen uitgesloten worden? Is er een proefperiode?

Bij de opname is er een proefperiode voorzien. De duur van de proefperiode varieert van 3 tot 6 maanden.

Uitsluiting of het beëindigen van een begeleidingsovereenkomst is mogelijk. De voorwaarden tot uitsluiting of ontslag staan beschreven in het charter van collectieve rechten en plichten (ook gekend als 'reglement van orde'). Dit charter wordt toegevoegd aan de overeenkomst die men ondertekent bij aanvang van een opname of proefperiode in de woonvoorziening. In het charter collectieve rechten en plichten staat tevens beschreven hoe je zelf bemerkingen, suggesties of klachten kan formuleren.

Een begeleidingsovereenkomst kan bijvoorbeeld onderbroken worden omdat het ondersteuningsaanbod niet aansluit bij de ondersteuningsnood van de cliënt of omdat de gebruiker niet blijkt te behoren tot de doelgroep.

Ook de gebruiker kan de overeenkomst opzeggen. In het charter collectieve rechten en plichten kan je de opzegtermijn tijdens en na de proefperiode raadplegen.

Heb je een klacht over het VAPH, over een voorziening van het VAPH, over de zorgregie, …? Klik hier voor meer informatie van het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH).