Ik sta onder gerechtelijke bescherming. Kan ik het bewind laten aanpassen of beëindigen?

Het bewind kan op ieder moment door de vrederechter herbekeken worden en dit op vraag door iedere belanghebbende. De rechter kan inspelen op veranderingen en de autonomie zowel vergroten als beperken.

De belanghebbenden en ook de beschermde persoon kan een aanvraag indienen om het bewind te beëindigen. De vrederechter zal de bewindvoerder horen en de beschermde persoon zal moeten bewijzen dat hij zijn belangen voortaan zelf kan behartigen. Een proefperiode kan ingelast worden.