Kan mijn kind gebruik maken van het schooltransport?

Gewoon onderwijs

In het gewoon onderwijs voorziet de Vlaamse overheid geen leerlingenvervoer of schoolbus. Dit betekent niet dat een gewone basis- of secundaire school geen schoolbus kan hebben. Scholen of hun koepelorganisatie kunnen zelf voor gemeenschappelijk vervoer zorgen, of de gemeente kan dat doen voor alle scholen op haar grondgebied.

Om te weten of een bepaalde school voor gewoon onderwijs een schoolbus heeft, of met welke lijnbussen de leerlingen op school geraken, en hoeveel een leerling moet betalen voor dat vervoer, contacteer je de school of De Lijn of de MIVB in Brussel.

Buitengewoon onderwijs

Voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs wordt er gratis leerlingenvervoer aangeboden. Voorwaarde is echter dat de leerling school loopt in de dichtstbijzijnde erkende school van het onderwijsnet dat ouders kiezen. Uitzonderingen zijn mogelijk. Indien je kind naar de 2de dichtstbijzijnde school gaat op grond van materiële, sociale, pedagogische en/of medische redenen kan via de school een aanvraag met motivatie ingediend worden. 

Je vraag het leerlingenvervoer aan via de school. Als de leerling geen gebruik maakt van het busvervoer dan hebben de ouders recht op een tussenkomst in de vervoerskosten of op een gratis abonnement van het openbaar vervoer.