Ik ben werkloos en wil een opleiding volgen. Wat zijn de voorwaarden zodat ik vrijstelling krijg met behoud van mijn uitkering?

Als uitkeringsgerechtigde werkloze kan je onder bepaalde voorwaarden vrijstelling krijgen met behoud van je uitkering voor het volgen van een opleiding. Vrijstelling van beschikbaarheid betekent dat je voorgestelde passende jobs mag weigeren en dat je niet op zoek moet naar een job. Meer over rechten en plichten bij vrijstelling van beschikbaarheid: klik hier. 

Als je een start met een opleidingen, studie of stage erkend door de VDAB dan krijg je automatisch de vrijstelling van beschikbaarheid. Je kan ook genieten van enkele financiële voordelen

Wil je een niet erkende opleiding, studie of stage volgend dan zijn er voorwaarden verbonden aan de vrijstelling van beschikbaarheid. Om te weten of je aan de voorwaarden voldoet, moet je eerst de vrijstelling aanvragen