Wat kan je doen als een redelijke aanpassingen in de gewone school geweigerd worden?

Sinds het M-decreet, ondertussen omgevormd tot het leersteunmodel, zijn scholen verplicht om voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften redelijke aanpassingen te voorzien die nodig zijn om onderwijs te volgen in een gewone school. Het is niet de bedoeling om leerlingen met een beperking te bevoordelen, maar om de nadelen van een onaangepaste omgeving te compenseren.

Het niet verlenen van redelijke aanpassingen is een vorm van discriminatie waarbij de bewijslast ook bij de school zal vallen, d.w.z. dat de school moet kunnen argumenteren waarom de aanpassingen niet redelijk of disproportioneel zijn. Als je denkt dat de ondersteuningsvraag een redelijke aanpassing betreft en de school weigert dan kan je verschillende instanties vragen om te bemiddelen: