Welke procedure kan ik volgen wanneer een gewone school een inschrijving weigert op basis van  onredelijkheid (of disproportionaliteit) van de nodige aanpassingen?

Vraag altijd naar het weigeringsdocument. Dit document moet de reden beschrijven waarom de school jouw kind weigert. Indien je het weigeringsdocument niet ontvangt, vraag er dan naar in een aangetekend schrijven.

Vraag een persoonlijke toelichting van de school.

Ben je niet akkoord met de motivatie van de school dan kan je 3 zaken doen:

  1. Zelf op zoek gaan naar een nieuwe school.
  2. Hulp vragen van het lokaal overlegplatform ( LOP) bij je zoektocht. Voor scholen gelegen buiten het LOP-gebied, neemt een provinciale bemiddelingscel de bemiddeling op zich.
  3. De Commissie inzake leerlingenrechten binnen de 30 dagen na ontvangst van de weigering contacteren. Deze commissie zal de argumenten voor weigering van de school beoordelen en dit binnen een termijn van 21 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht.

Indien het een ongegronde weigering betreft dan kan de leerling zijn inschrijvingsrecht laten gelden. Wanneer je toch opteert voor een andere school dan kan je bijgestaan worden door het LOP of provinciale bemiddelingscel.

Indien het een gegronde weigering betreft dan kan indien gewenst het CLB en het LOP je ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe school.

Je kan met je vragen ook terecht bij volgende instanties: