Hoe is het onderwijs in Vlaanderen georganiseerd?

De onderwijsbevoegdheid wordt in België uitgeoefend door de drie Gemeenschappen: Vlaamse -, Franstalige – en Duitstalige Gemeenschap.

In Vlaanderen zijn er 3 onderwijsnetten:

  • GO! Onderwijs: officieel onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dat door de grondwet verplicht is tot neutraliteit. De religieuze, filosofische of ideologische overtuiging van de ouders en de leerlingen moet gerespecteerd worden.
  • Officieel gesubsidieerd onderwijs: gemeentelijk onderwijs en provinciaal onderwijs respectievelijk georganiseerd door de gemeentebesturen en de provinciebesturen. De inrichtende machten zijn in 2 koepels verenigd: het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) en het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV).
  • Het vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO): ingericht door privé-organisaties of privépersonen. Het bestaat hoofdzakelijk uit katholieke scholen verenigd in de koepel Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). Er zijn ook scholen met andere geloofsovertuigingen (protestante, joodse, orthodoxe, islamitische, …) en scholen die niet aan een godsdienst gebonden zijn die specifieke pedagogische methodes toepassen (Freinet, Montessori of Steiner).