Mag een school een inschrijving weigeren?

Er zijn 5 gevallen waarbij een school een inschrijving kan weigeren:

  • Wanneer de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het onderwijsniveau, de studierichting en het leerjaar.
  • Maximale capaciteit is bereikt (de school bepaalt zelf de maximale capaciteit). Indien je registreert kan je kind op een wachtlijst staan.
  • Je kind is in de school ‘definitief uitgesloten’ via een tuchtprocedure.
  • Als er aanwijzingen zijn dat je kind afwisselend naar meerdere scholen gaat.
  • Je kind heeft een verslag voor het buitengewoon onderwijs en de school voor gewoon onderwijs is van mening dat de nodige aanpassingen onredelijk zijn. 
    De school moet je wel eerst inschrijven, maar onder ontbindende voorwaarde. De school overlegt met de leerling, de ouders, de klassenraad en het CLB en gaat na welke aanpassingen nodig zijn om jou het 'gewoon curriculum' te laten volgen.  Vindt de school die aanpassingen redelijk, dan word je definitief ingeschreven.
    Vindt de school de aanpassingen onredelijk? Dan moet ze dat motiveren. De school onderzoekt dan samen met de leerling, de ouders, de klassenraad en het CLB welke aanpassingen nodig zijn om je een 'individueel aangepast curriculum'te laten volgen. Raken de verschilende partijen het eens, dan schrijft de school de leerling definitief in. Zijn ook die aanpassingen onredelijk volgens de school, dan moet ze dat motiveren en kan ze je inschrijving ontbinden.