Mijn kind stelt probleemgedrag, is psychofarmaca de oplossing?

Gedragsproblemen zoals agressie, zelfverwonding, antisociaal gedrag zijn absoluut geen kenmerken van autisme. Ze zijn eerder het gevolg van de problemen die met autisme samengaan zoals de communicatieproblemen, de moeilijkheden om met veranderingen om te gaan, problemen met sociale relaties, cognitieve en sensorische problemen.

Alvorens te starten met medicijnen, meer bepaald psychofarmaca, is het goed om eerst te begrijpen waarom de persoon met autisme moeilijk of onaangepast gedrag stelt en wat de functie van het gedrag is. Psychofarmaca kunnen niettemin aangewezen zijn. Een evaluatie door een arts is altijd nuttig om uit te maken of de gedragsproblemen een medische oorzaak hebben.

Voorbeelden:

Enkele dagen per week loopt Alex de ganse dag nerveus rond en schreeuwt bijna de hele tijd. Een medische evaluatie heeft uitgewezen dat Alex gedragsproblemen stelt na 3 dagen constipatie. Een laxatief middel wordt gegeven wanneer Alex 2 dagen na elkaar niet naar het toilet is geweest. Uitbarstingen en ernstige gedragproblemen worden zo vermeden.

Pascale gooit tijdens het eten regelmatig haar drinkbeker in de richting van mama. Wanneer we na observatie van het gedrag de functie ervan begrijpen, namelijk ‘mijn beker is leeg en ik wil nog drinken’ zal medicatie niet de oplossing zijn. Hier is het tekort aan communicatievaardigheden de oorzaak van het gedragsprobleem en ligt het voor de hand om Pascale te leren hoe je drinken vraagt door bijvoorbeeld een alternatief communicatiesysteem te introduceren.

Hugo kan niet stilzitten en vertoont repetitief gedrag: hij balanceert heen en weer en springt de hele tijd op en neer. Het hindert hem om kleine taken of dagelijkse dingen te doen zoals zich aankleden of de tafel dekken. Voor Hugo is het nodig om medicatie te nemen zodat hij aandacht heeft voor de visuele ondersteuning en om de dagelijkse taken te kunnen uitvoeren.

Meer lezen:

Video’s bekijken: