Is het verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen?

Het is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. De vertrouwenspersoon waakt mee over de wensen en behoeften van de beschermde persoon. Hij ondersteunt de beheerder bij het uitvoeren van zijn taken. Indien de beschermde persoon niet voor zichzelf kan spreken, vertolkt de vertrouwenspersoon zijn mening om zo goed mogelijk de kwaliteit van leven te garanderen. De vertrouwenspersoon is dus idealiter iemand die de beschermde persoon goed kent en met wie een vertrouwensrelatie is opgebouwd.

Meer info: Wie kan vertrouwenspersoon zijn?

Vergeet niet

De aanstelling van een vertrouwenspersoon kan zowel bij de aanvang van het bewind als tijdens de looptijd ervan.

Meerdere vertrouwenspersonen behoort tot de mogelijkheden. Het kan dus dat broers en zussen samen waken over de belangen van de te beschermen persoon.