Waar vind ik informatie over hoe ik de ontwikkeling van mijn kind met autisme kan stimuleren?

Algemene informatie over opvoeden is niet altijd voldoende. Een kind met autisme ontwikkelt anders en vraagt van de ouders en de omgeving extra aandacht en een specifieke benadering. Inzicht in autisme en waarom je kind anders ontwikkelt, kan een eerste stap zijn.

Participate

Autisme begrijpen

Wil je inzicht in autisme verwerven? Zoek je meer informatie over autisme en communicatie, sociale vaardigheden, de verbeelding, het inlevingsvermogen, gevoelens, het anders verwerken van zintuiglijke prikkels, … ? Je vindt uitleg, ervaringsverhalen en video’s in het eerste deel ‘Over Autisme’. De brochure ‘Autisme begrijpen’ biedt je naast een samenvatting ook de mogelijkheid om informatie over jouw kind te noteren.

Mijn kind helpen in zijn ontwikkeling

Kinderen met autisme die iets leren, doen dit niet steeds op dezelfde manier als andere kinderen. Methoden om de ontwikkeling te stimuleren worden in ons tweede deel ‘Mijn kind helpen in zijn ontwikkeling’ beschreven en geïllustreerd met veel foto’s en video’s. De informatie kan je helpen bij het begrijpen van de moeilijkheden van jouw kind op vlak van communicatie, zelfstandigheid, vrijetijdsbesteding en sociale relaties. Aansluitend geven we basisprincipes in de omgang, algemene en autismespecifieke strategieën, adviezen en tips.

In het deel ‘Bij je thuis’ worden de voorgestelde strategieën verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden zodat je jouw kind gepast kunt ondersteunen. Je leest er ondermeer hoe je jouw kind leert om zelfstandig te eten, te spelen met broer of zus, op te ruimen, te blijven zitten tijdens het eten, …

De brochure ‘Mijn kind helpen in zijn ontwikkeling’ biedt je een samenvatting van het uitgebreide deel van onze website.

Boeken

Er zijn heel veel boeken over autisme verschenen. Ook boeken met praktische strategieën en tips voor ouders. Bekijk onze bibliografie of surf naar www.bibliotheek.be Je kan ook in documentatiecentra terecht als je materiaal wilt inkijken of lenen. Raadpleeg het hulpmiddel ‘Documentatiecentra’ voor alle contactgegevens.

Vorming en cursussen

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA)

Je kan een ‘Basiscursus: Omgaan met autisme volgen’, georganiseerd door de VVA. Op deze cursus kan je overleggen met bondgenoten, ervaringen uitwisselen en oplossingen vinden voor je vragen. Voor meer informatie mail naar vva@autismvlaanderen.be of bel naar de Autismetelefoon 078 152 252

Sterkmakers in autisme

De  sensibiliseren en informeren via activiteiten waarin je kennis maakt met autisme en wat dat autisme met zich meebrengt. Omdat niet iedereen op dezelfde manier informatie verwerkt, bouwen we aan een gevarieerd aanbod van sterkmakende activiteiten. Betrouwbare en toegankelijke informatie over autisme, concreet en met een knipoog.

Autisme Centraal

Autisme Centraal organiseert opleidingen, studiedagen, lezingen, workshops en een jaarlijks congres. Het aanbod richt zich zowel naar mensen met autisme en hun familieleden, als naar beroepskrachten en een ruimer publiek. Het opleidingsaanbod is zeer uitgebreid. Via de website www.autismecentraal.com kan je met een eenvoudig systeem de voor jou meest geschikte opleidingen terugvinden.

Nog meer vormingsdiensten vind je in het hulpmiddel ‘Vormingsdiensten’.