Leert mijn kind nog bij in een voorziening? Wat is een Individueel Handelingsplan?

Bij opname in een woonvoorziening zal men een individueel handelingsplan (ook begeleidingsplan of ondersteuningsplan genoemd) opmaken. Het handelingsplan zal naast het beschrijven van de voorgeschiedenis, sociaal netwerk, medische zaken, algemeen profiel van de bewoner ook de ondersteuningsvragen en wensen van de bewoner omschrijven en hoe men deze kan verwezenlijken om een zo kwaliteitsvol mogelijk leven van de bewoner te garanderen. Naast het aanbieden van hulp en ondersteuning wordt ook zorg besteed aan het streven naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Men dient zowel de reeds verworven zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden zoveel mogelijk in stand te houden maar daarnaast ook aandacht te hebben voor het verder ontplooien ervan.