Wat is huisonderwijs? Wat moet ik doen wanneer ik mijn kind huisonderwijs wil geven?

Kinderen met autisme met een normale tot hoge begaafdheid voor wie integratie in de gewone klas meer nadelen dan voordelen oplevert, kan huisonderwijs eventueel een uitkomst bieden. Bij nadelen denken we bijvoorbeeld aan niet kunnen aanpassen aan het werktempo van de klas, (te) veel stress in de school, aanhoudend gepest worden … Het aantal leerlingen dat individueel huisonderwijs volgt, neemt toe maar is nog steeds een uitzondering. Huisonderwijs organiseren vraagt dan ook een heel grote investering van de ouders.

Als je voor huisonderwijs kiest, dien je dit schriftelijk te melden aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Je verwittigt het Ministerie ten laatste op de dag dat je met huisonderwijs start. Je kunt een ‘verklaring van huisonderwijs’ op de website van het Ministerie downloaden.