Welke ondersteuning kan ik aanvragen wanneer mijn kind de overgang maakt van thuis naar de kinderopvang, naar de kleuterklas of naar het eerste leerjaar?

Je kan beroep doen op Globale individuele ondersteuning bij overgangsmomenten.
Er zijn voorwaarden aan gekoppeld:

Meer informatie: Globale individuele ondesteuning