Welke ondersteuning kan ik aanvragen wanneer mijn kind de overgang maakt van thuis naar de kinderopvang, naar de kleuterklas of naar het eerste leerjaar?

Je kan beroep doen op Globale individuele ondersteuning bij overgangsmomenten.
Er zijn voorwaarden aan gekoppeld:

  • Je kind gaat naar een reguliere kinderopvang of een gewone school
  • Je kind is niet ouder dan 7 jaar
  • Je kind heeft recht op rechtstreeks toegankelijke hulp

Meer informatie: Globale individuele ondesteuning