Globale individuele ondersteuning - GIO

Wat is het?

Globale individuele ondersteuning is inzetbare hulp in de gewone kinderopvang of school van je kind zodat kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen spelen, leren, vriendschappen sluiten … .

Globale individuele ondersteuning ondersteunt bij overgangsmomenten: de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang van de kinderopvang of de thuissituatie naar de kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school, van school naar de buitenschoolse opvang ...

Om die ondersteuning te realiseren, is er afstemming nodig tussen de verschillende diensten en beroepskrachten: de kinderopvang, het centrum voor inclusieve kinderopvang, het ondersteuningsnetwerk (het vroegere GON), de school, het CLB, de ouders en de dienst die globale individuele ondersteuning aanbiedt. Samen bespreken jullie de nood aan ondersteuning in de opvang of in de klas. Die ondersteuning sluit aan op eventueel reeds aanwezige hulp. Zo kan je als ouder versterkt worden bij jouw keuze voor inclusieve opvang en onderwijs.

Als ouder beslis je zelf of je globale individuele ondersteuning aanvraagt voor jouw kind bij de zorgaanbieders die dat aanbieden. De opvang of school van jouw kind kan je daarbij ondersteunen. Je hebt inspraak over de manier waarop globale individuele ondersteuning in de school of kinderopvang wordt ingezet.

Wat kost het?
De ondersteuning is gratis en beperkt tot maximaal 30 uren ondersteuning.

Voor wie?

Globale individuele ondersteuning is er specifiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar die starten in de reguliere kinderopvang, kleuterklas of het eerste leerjaar inhet gewoon onderwijs.

Daarnaast moet je kind voldoen aan de algemene voorwaarden voor rechtstreeks toegankelijke hulp.

Hoe aanvragen?

Het is een vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp: ondersteuning waarvoor je rechtstreeks aanmeldt bij een zorgaanbieder die GIO aanbiedt. Opgelet, niet alle RTH-diensten bieden GIO aan. Klik op deze link om te zoeken naar een organisatie in jouw buurt.